Mgr. Michal Trojáček

Bachelor's thesis

Ekonomické řízení sportovního klubu

Economic management of the sports club
Anotácia:
Teoretická část se zabývá členěním národního hospodářství, ekonomií sportu a možnými ekonomickými zdroji, ze kterých mohou sportovní kluby v České republice získat peníze. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé faktory strategické analýzy, které jsou hlavním zdrojem pro vytvoření praktické části. Obsahem vlastní práce je pomocí strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí sportovního klubu HC Kometa …viac
Abstract:
The theoretical part deals with the breakdown of the national economy, economics, sport and possible economic resources from which clubs in the Czech Republic are able to get money. Furthermore, there are various factors of strategic analysis which comprise the main source for the practical part. The content of the work itself to create a SWOT analysis through a strategic examination of the external …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií