Theses 

Metodika měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v systému managementu kvality firmy UGA, s.r.o. – Bc. Josef Kelemen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Josef Kelemen

Diplomová práce

Metodika měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v systému managementu kvality firmy UGA, s.r.o.

Metodology of Measurement and Evaluation of Process Efficiency in Quality Management System of UGA, s.r.o.

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je zmapování systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti U G A, spol. s r. o. a následně monitorování a vyhodnocování výkonnosti procesů. V teoreticko-metodologické části jsou popsány systémy managementu jakosti a metody monitorování, měření a vyhodnocování výkonnosti procesů. V aplikační (praktické) části je nejprve popsána aplikace systému managementu jakosti ve společnosti a následně monitorovány procesy a vyhodnocena jejich výkonnost. Závěrečná část je věnována zhodnocení současného stavu vyhodnocování procesů a systému managementu jakosti jako celku a návrhům na zlepšení.

Abstract: The main goal of this thesis is to give a view on quality management system according to the standards of ISO 9001:2009 applied in UGA, spol. s r. o. company, its monitoring and evaluating of process efficiency. The theoretic-methodological part contains quality systems description and methods of monitoring, measurement and evaluation of the process efficiency. In the practical part is firstly mentioned the application of the quality management system in the company. Subsequently, processes are monitored and efficiency evaluated. The last part of this diploma thesis is dedicated to the summarization of the current performance processes and quality management system (taken as a whole), and there are given suggestions for its improvement.

Klíčová slova: Systém managementu jakosti, výkonnost procesů, kvalita, ISO 9001, Quality Management System, process efficiency, quality, ISO 9001.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Rostislav Suchánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz