Petr ZEMEK

Bakalářská práce

America and Americans: John Steinbeck's View of His Country

America and Americans: John Steinbeck's View of His Country
Abstract:
This thesis analyses John Steinbeck's essays from his book America and Americans; analysed topics include his view of American society, American dream, issues concerning the government, racism, conformity, glorification of youth, Americans and the land, American culture, Steinbeck's view of the future and the development of his worldview throughout the years.
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl analýzu esejů Johna Steinbecka z jeho knihy Amerika a Američané; rozebíraná témata zahrnují jeho názor na americkou společnost, americký sen, záležitosti týkající se vztahů k vládě, rasismus ve společnosti, konformita, kult mládí, vztah američanů k přírodě, Steinbeckův názor na americkou kulturu, jeho vize budoucnosti a vývoj jeho názorů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMEK, Petr. America and Americans: John Steinbeck's View of His Country. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.