Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Disertační práce

Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989

Structural transformation of the czech local and regional press after 1989: selected aspects
Anotace:
Disertace se zaměřuje na změny v subsystému českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989. Subsystém lokálního a regionálního tisku je v diskurzu mediálních studií spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné identifikaci čtenářů s danými médii a v průběhu transformace lokálního a regionálního tisku došlo k zásadním změnám, které otevírají nové teoretické i empirické otázky. …více
Abstract:
This dissertation deals with changes in the Czech subsystem of local and regional press after 1989. The dissertation argues that this is a significant albeit neglected segment of the Czech media market, particularly as it enables strong identifications at the local/regional level. The dissertation aims at mapping structural changes that characterize this segment of the media market post-1989. It analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií