Bc. Petr Šrutka

Diplomová práce

Využití mobilních telefonních zařízení a sporttesterů pro evidenci sportovního tréninku

The Use of Mobile Phone and Sport Testing Devices in Monitoring of Sport Training
Anotace:
Tato práce práce se zabývá popisem využití mobilních telefonních zařízení a sporttesterů pro evidenci sportovního tréninku. Porovnává a srovnává tři různá zařízení pomocí testů a technických specifikací. Dále jsme se zabývali otázkou zda mobilní telefonní zařízení iPhone 4S dokáže konkurovat sporttesterům Forerunner 405 CX a RS800, které jsou navrženy výhradně pro sportovní činnosti.
Abstract:
This thesis describes the use of mobile telephones and heart rate monitors in sports training monitoring. It compares and contrasts three different devices using tests and technical specifications. Furthermore, we examined the question of whether the mobile phone iPhone 4S can compete with sport testers Forerunner 405 CX and RS800 that are designed exclusively for sports activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma