Theses 

Dějiny farnosti Ostrožská Lhota se zřetelem na 20. století – Radim MALŮŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radim MALŮŠ

Diplomová práce

Dějiny farnosti Ostrožská Lhota se zřetelem na 20. století

The History of the Parish Ostrozska Lhota in Consideration of 20th Century

Anotace: Tato práce si klade za cíl zmapovat, do jaké míry vnější politický systém ovlivnil duchovní život farníků; jaké byly vztahy farnosti k představenstvu obce, jeho spolkům; jaké byly vztahy farnosti ke škole; jak farníci prožívali svou víru v různých obdobích 20. století. Celá práce je rozdělena do několika tématických okruhů, které sledují jednotlivá období 20. století. Práce je sepsána na základě výzkumů v archivu.

Abstract: The purpose of this work is to chart, in what extent has the political system influence on religious life of parishioners; what were the relations between the parish and the leaders of this village, its fraternities; what were the relations between parish and school; how the parishioners have lived their faith in different time periods of 20th century. The work is divided into several topics that describe particular spheres of 20th century. This work is compiled on the basis of researches in the archives.

Klíčová slova: historie římskokatolické farnosti, Ostrožská Lhota, 20. století, katolické spolky, náboženský život farnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 7. 2009
  • Identifikátor: 3652

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 07. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 7. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MALŮŠ, Radim. Dějiny farnosti Ostrožská Lhota se zřetelem na 20. století. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz