David Tvrdík

Bakalářská práce

Hodnocení míry pooperační bolesti.

Evaluation of postoperative pain.
Anotace:
Bakalářská práce přibližuje problematiku pooperační bolesti u dospělých pacientů. V teoretické části je popsána historie léčby bolesti, fyziologie bolesti, možnosti hodnocení a terapie bolesti. Dále pojednává o operacích a úloze nelékařského zdravotnického pracovníka při léčbě pooperační bolesti. Praktická část práce je koncipována jako polostrukturovaný rozhovor, doplněný o studii zdravotnické dokumentace …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of postoperative pain in adult patients. The theoretical part describes the history of pain management, physiology of pain, possibilities of assessment and pain therapy. It also deals with the operations and the role of a non-medical health worker in the treatment of postoperative pain. The practical part of the thesis is conceived as a semi-structured interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Červenková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tvrdík, David. Hodnocení míry pooperační bolesti.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií