Mgr. Lachin Humbatova

Master's thesis

The (Mis)use of Psychology in the Digital Content Creation

The (Mis)use of Psychology in the Digital Content Creation
Abstract:
Rychlý pokrok technologie a rozšířené používání internetu výrazně změnily způsob, jakým konzumujeme informace. Digitální éra přinesla záplavu obsahu a médií, která jsou navržena tak, aby upoutala naši pozornost, což vedlo k přijetí psychologických strategií při tvorbě online obsahu. Tato studie si klade za cíl kriticky zkoumat (zne)užití psychologie v digitálním obsahu a prozkoumat jeho etické důsledky …more
Abstract:
The rapid advancement of technology and the pervasive use of the Internet have drastically transformed how we consume information. The digital age has introduced a deluge of content and media designed to capture our attention, leading to the adoption of psychological strategies in online content creation. This study aims to critically examine the (mis)use of psychology in digital content and explore …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 8. 2023
  • Supervisor: PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Kristina Lenkova

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Marketing Communication / Marketing Communication