Veronika Škorpíková

Bakalářská práce

Organizace eventů s prvky projektového managementu

Event organization with elemets of project management
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje silné a slabé stránky podniku GUARANT International, s.r.o. v České republice a hledá doporučení pro zlepšení efektivnosti vybraných dosavadních a nových metod projektového managementu. Dále práce pátrá po důvodech omezeného využití zavedených metod a snaží se tyto stávající metody v projektovém řízení nahradit dosud nevyužitými novými metodami. Teoretická část se zabývá …více
Abstract:
Bachelor's thesis analyzes the weaknesses of GUARANT International, s.r.o. in Czech Republic and seeks recommendations for improving the efficiency of selected current and new methods of project management. The thesis is working on the basis of decreasing use of established methods and trying to replace them with methods that have not yet been used. The theoretical part deals with the general description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Urbánek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.