Bc. Martin Kyša

Bakalářská práce

Management sportovní akce - tenisový turnaj Czech Open v Prostějově

Management of sports events - Czech Open tennis tournament in Prostejov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá managementem sportovní akce. Práce byla zaměřena na pořádání čtyřiadvacátého ročníku mezinárodního tenisového turnaje Czech Open, který se každoročně koná ve městě Prostějov. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů z oblasti managementu, marketingu a projektového řízení sportovní akce. V praktické části je popsána historie a současnost marketingové agentury …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the management of sports event. The work was focused on the organization of the 24th international tennis tournament Czech Open, which is held annually in Prostějov. The theoretical part focuses on the basic concepts of management, marketing and project management of sporting events. The practical part describes the history and present of the marketing agency TK PLUS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Adam Blažek
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu