Yuan Tian

Diplomová práce

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotace:
There are several categories of risks in the banking sector, but the most important risk is credit risk. The main objective of this thesis is to determine and then compare the value of regulatory capital requirement for unexpected losses from credit risk of ten debt assets portfolio under Basel agreements, including Basel I, Basel II, and Basel III, and the value of economic capital by using the CreditMetrics …více
Abstract:
There are several categories of risks in the banking sector, but the most important risk is credit risk. The main objective of this thesis is to determine and then compare the value of regulatory capital requirement for unexpected losses from credit risk of ten debt assets portfolio under Basel agreements, including Basel I, Basel II, and Basel III, and the value of economic capital by using the CreditMetrics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava