Bc. Bohumil Suttner

Diplomová práce

Evropský hospodářský prostor a EU

European ecomoic area and EU
Anotace:
V polovině dvacátého století byl zahájen jeden z nejvýznamnějších integračních procesů v Evropě. Vzniká Evropské společenství uhlí a oceli, o něco později Euroatom a Evropské hospodářské společenství. Do těchto aktivit se však zapojuje pouze šest západoevropských zemí: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. U části západoevropských zemí se také projevují integrační snahy, avšak projekt …více
Abstract:
In the mid-twentieth century, one of the most important integration processes in Europe was launched. The European Coal and Steel Community emerges, somewhat later, Euroatom and the European Economic Community. However, only six Western European countries are involved in these activities: France, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. Part of the Western European countries also show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní