Theses 

Možnosti obnovy těžební krajiny Podkrušnohoří – Bc. Adéla Kurešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Kurešová

Diplomová práce

Možnosti obnovy těžební krajiny Podkrušnohoří

Recovery options mining landscape Podkrušnohoří

Anotace: Následující diplomová práce nahlíží na krajinu těžbou postižené oblasti Bílinska. Hlavním účelem práce je zhodnotit krajinu jako celek. Srovnat historickou skutečnost se současnou. Objasnit, jaké jsou možnosti těžební oblasti. Jaká právní legislativa a postupy obnovu krajiny zajišťují. A dále jaké jsou možnosti rekultivace a jak se rozdělují. Po posouzení a zhodnocení krajiny, přistoupit k návrhu připomenutí paměťových stop v krajině a navrhnout její možné využití.

Abstract: The following diploma thesis explores the landscape of mining affected Bílina region. The main purpose of this thesis is to evaluate the landscape in total. To compare the history facts with the current reality. To clarify what are the possibilities of mining areas. What legal and legislative principles provide the restoration of landscape. And then what are the possibilities of recultivation and their division into categories. After rating and evaluation of landscape to proceed to design a reminder of memory traces in the landscape and suggest its possible use.

Klíčová slova: Bílinsko, Radovesická výsypka, zaniklé obce Podkrušnohoří, obnova krajiny, rekultivace

Keywords: the Bílina region, recultivation, the Radovesice dump, the extinct villages of Podkrušnohoří, landscape restoration

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Milan Rajnoch, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/47027 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/47027/priloha/44322 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz