Ing. Hung Nguyen Viet

Master's thesis

Posouzení efektivnosti politického marketingu strany ČSSD v komunálních volbách města Rumburk v roce 2014

Political marketing effectiveness assessment of ČSSD party in communal elections of Rumburk city in 2014
Abstract:
Hlavním tématem této diplomové práce je posouzení efektivnosti metod politického marketingu a jejich vliv na výsledky komunálních voleb strany ČSSD v Rumburku v roce 2014. Efektivita těchto metod a postupů je podmíněna mnoha faktory. V diplomové práci srovnávám klasický marketing s politickým. Cílem této práce je zjistit, zda jsou marketingové nástroje aplikovatelné v politických kampaních a do jaké …more
Abstract:
The main theme of this thesis is to assess the effectiveness of political marketing methods and their impact on the results of Rumburk’s communal elections in 2014. The effectiveness of these methods processes is influenced by many factors. In this thesis I am comparing classical and political marketing. The purpose of this paper is to define, whether the marketing techniques are applicable to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní