Lenka SCHILLEROVÁ

Bachelor's thesis

PŮST JAKO CESTA K ROZVOJI SPIRITUÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

FASTING AS A WAY TO DEVELOP THE SPIRITUAL DIMENSION OF THE PERSONALITY
Abstract:
Diplomová práce se zabývá duchovní rovinou lidské osobnosti a fenoménem půstu a léčebného hladovění v životě člověka. Teoretická část práce blíže definuje pojmy osobnost, holistický model osobnosti a spirituální dimenze osobnosti. Hledá odpovědi na otázku, zda a jak ovlivňuje půst spiritualitu v kontextu holistického modelu osobnosti člověka. Obrací pozornost k spiritualitě a k hlavním otázkám filosofie …more
Abstract:
This thesis deals with the spiritual dimension of the human personality and the phenomenon of therapeutic fasting in human life. The theoretical part of the thesis defines the terms personality, holistic model of personality and spiritual dimension of personality. Finding answers to the question of whether and how fasting affects spirituality in the context of a holistic model of human personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2011
Accessible from:: 7. 12. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Veronika Kavenská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHILLEROVÁ, Lenka. PŮST JAKO CESTA K ROZVOJI SPIRITUÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.12.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 12. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology