Bc. Kateřina Dobiášová

Bakalářská práce

Záporní hrdinové, televizní seriál a etická kritika umění

Negative main charackters, television series and ethical criticism of art.
Anotace:
Bakalářská práce Záporní hrdinové, televizní seriál a etická kritika umění se věnuje etické kritice umění podle koncepce umírněného moralismu Noëla Carrolla. Záporný hrdina je zde pojímán jako postava, která se vymyká naší běžné morálce, ve skutečném světě by jím lidé opovrhovali a obávali se ho, ale v této fikční realitě s ním často sympatizují. Práce zkoumá, jaký má morálka těchto záporných hlavních …více
Abstract:
The bachelor thesis Negative main characters, television series and ethical criticism of art explores ethical criticism of art according to moderate moralism by Noël Carroll. Negative main character is the one, who is different from our standard morality. In real world, people despise this type of characters and they are afrraid of them. However, in fiction reality people often sympathize with them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: Mgr. Václav Křížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika