Bc. Hana Hladká

Bakalářská práce

Hygiena dutiny ústní u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Oral hygiene of pupils on second grade at selected elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce „Hygiena dutiny ústní u žáků druhého stupně vybraných základních škol“ je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje dutinu ústní, kde se soustředíme na její funkci a význam slin a zároveň popisujeme jednotlivé typy a funkce zubů. Následně je objasněna problematika stravy, jež se může podílet na vzniku nežádoucího onemocnění ústní dutiny. Tato onemocnění …více
Abstract:
The bachelor thesis „Oral hygiene of pupils on second grade at selected elementary school“ is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the oral cavity. We focus on its function and the importance of saliva, and also describe particular types and functions of teeth. Then we explain the problem of diet, which can partake in development of undesirable oral diseases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta