Theses 

Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální – Lucie Horňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Horňáková

Bakalářská práce

Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální

Professiogram of a Social Pedagogue in Elementary Practical and Elementary Special Schools

Anotace: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou povolání sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální. První kapitola teoretické části se zabývá profesiografií a jejím praktickým využitím, dále metodami užívaných při zpracování profesiografických analýz a také osobností pracovníka z hlediska profesiografie. Druhá kapitola se zaměřujeme na profesi sociálního pedagoga, jeho kompetence a možnosti uplatnění sociálního pedagoga v praxi. Třetí kapitola se věnuje základní škole praktické a základní škole speciální, také vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě sociálnímu pedagogovi v základní škole. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem a interpretací výzkumného šetření. Cílem práce je charakteristika povolání sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální.

Abstract: Bachelor thesis deals with the characteristics of the profession of a Social Pedagogue in Elementary Practical and Elementary Special schools. The first chapter deals with the theoretical part professiography and its practical use, as well as the methods used in processing professiography analyzes and personalities from the worker's point of view professiography. The second chapter focuses on the profession of social pedagogue, their competencies and possibilities of Social Pedagogue in practice. The third chapter is devoted to practical Elementary Practical and Elementary Special schools, also pupils with special educational needs and, finally, the role of a Social Pedagogue in Elementary school. The practical part deals with quantitative research and interpretation of research. The aim of the Bachelor thesis is characteristic of the profession of Social Pedagogue in Elementary Practical and Elementary Special schools.

Klíčová slova: profesiografie, profesiogram, sociální pedagog, základní škola, základní škola speciální, základní škola praktická

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45320 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Horňáková, Lucie. Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz