Lucie Horňáková

Bakalářská práce

Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální

Professiogram of a Social Pedagogue in Elementary Practical and Elementary Special Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou povolání sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální. První kapitola teoretické části se zabývá profesiografií a jejím praktickým využitím, dále metodami užívaných při zpracování profesiografických analýz a také osobností pracovníka z hlediska profesiografie. Druhá kapitola se zaměřujeme na profesi sociálního pedagoga, jeho kompetence …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the characteristics of the profession of a Social Pedagogue in Elementary Practical and Elementary Special schools. The first chapter deals with the theoretical part professiography and its practical use, as well as the methods used in processing professiography analyzes and personalities from the worker's point of view professiography. The second chapter focuses on the profession …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horňáková, Lucie. Profesiogram sociálního pedagoga v základní škole praktické a základní škole speciální. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe