Libuše HOŘÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Cílená regulace tělesné teploty v poresuscitační péči po srdeční zástavě

Target temperature management in postresuscitation care after cardiac arrest
Anotace:
Tématem práce je poresuscitační péče po srdeční zástavě, kdy je indikována cílená regulace tělesné teploty. Teoretická část obsahuje poznatky o srdeční zástavě, seznamuje s novinkami Guidelines 2015, informuje o metodách aplikace cílené regulace tělesné teploty a podrobně popisuje úlohu sestry v poresuscitační péči o pacienta po srdeční zástavě a specifika ošetřovatelské péče při využívaní jednotlivých …více
Abstract:
The topic of this thesis is post-resuscitation care after cardiac arrest when pointed regulation of body temperature is indicated. The theoretical part lists current knowledge about cardiac arrest, presents the news from Guidelines 2015, informs about methods of application of pointed body temperature regulation, and describes in more detail the role of nurse in post-resuscitation care of patient after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘÁNKOVÁ, Libuše. Cílená regulace tělesné teploty v poresuscitační péči po srdeční zástavě. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/