Denisa LANGOVÁ

Bakalářská práce

Cílená regulace teploty po kardiopulmonární resuscitaci

Targeted temperature management after CPR
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o cílené kontrole teploty u pacientů po netraumatické srdeční zástavě, kteří po úspěšné resuscitaci a návratu spontánní cirkulace zůstávají komatózní. Tyto terapeutické postupy jsou již od roku 2005 součástí doporučených postupů poresuscitační péče, i když způsoby provádění a hodnoty cílové teploty prodělaly od této doby určitý vývoj. Teoretická část bakalářské práce …více
Abstract:
This bachelorś thesis deals with targeted temperature management in patients after nontraumatic cardiac arrest, who remain nonresponsive after return of spontaneous circulation. This terapeutic method is part of guidelines for post-resuscitation care since 2005, although the way of performing this procedure and targeted temperature range has undergone some development since that time. Theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Holoubková, DiS., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGOVÁ, Denisa. Cílená regulace teploty po kardiopulmonární resuscitaci. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/