Libuše HOŘÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Cílená regulace tělesné teploty v poresuscitační péči po srdeční zástavě

Target temperature management in postresuscitation care after cardiac arrest
Abstract:
Tématem práce je poresuscitační péče po srdeční zástavě, kdy je indikována cílená regulace tělesné teploty. Teoretická část obsahuje poznatky o srdeční zástavě, seznamuje s novinkami Guidelines 2015, informuje o metodách aplikace cílené regulace tělesné teploty a podrobně popisuje úlohu sestry v poresuscitační péči o pacienta po srdeční zástavě a specifika ošetřovatelské péče při využívaní jednotlivých …more
Abstract:
The topic of this thesis is post-resuscitation care after cardiac arrest when pointed regulation of body temperature is indicated. The theoretical part lists current knowledge about cardiac arrest, presents the news from Guidelines 2015, informs about methods of application of pointed body temperature regulation, and describes in more detail the role of nurse in post-resuscitation care of patient after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Nováková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOŘÁNKOVÁ, Libuše. Cílená regulace tělesné teploty v poresuscitační péči po srdeční zástavě. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/