Bc. Veronika Machtová

Diplomová práce

Vliv lázeňského místa na územní rozvoj

Influence of Spa Place on Regional Development
Anotace:
Diplomová práce na téma Vliv lázeňského místa na územní rozvoj se skládá ze tří částí - teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou uvedeny hlavní pojmy a termíny, které jsou používány v celé práci. Analytická část pojednává o Mariánských Lázních, jako o atraktivním lázeňském místě, dále se zaměřuje na využití přírodních zdrojů, jak ve zdravotnictví, tak v cestovním ruchu a v neposlední …více
Abstract:
Master´s Dissertation on the topic of Influence of spa place on regional development consists of three parts - theoretical, analytical and design. The theoretical part presents the main concepts and terms that are used throughout the work. The analytical part is about Marienbad, as an attractive spa place, it focuses on the use of natural resources, both in health and in tourism and also deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze