Markéta LIGOŠOVÁ

Diplomová práce

Česká próza s tématem holocaustu jako učivo na středních školách na počátku 21. století

Czech prose with the theme of the Holocaust as a curriculum in secondary schools in the early 21st century
Anotace:
LIGOŠOVÁ, M. Česká próza s tématem holocaustu jako učivo na středních školách na počátku 21. století. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 79 s. (Přílohy: dotazník vnímání tematiky u žáků středních škol). Tato diplomová práce popisuje vztah literární výchovy na středních školách k tematice holocaustu.
Abstract:
LIGOŠOVÁ, M. Czech prose with the theme of the Holocaust as a curriculum in secondary schools in the early 21st century. [Thesis.] Usti nad Labem 2011 - University of Jan Evangelista Purkyne, Faculty of Education, Department Bohemistica,79 s. (Attachments: themes of perception questionnaire for pupils in secondary schools). Keywords: books, research, the Holocaust, Czech prose, analysis, literary education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Fibiger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIGOŠOVÁ, Markéta. Česká próza s tématem holocaustu jako učivo na středních školách na počátku 21. století. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy