Bc. Miriam SZROMKOVÁ

Diplomová práce

Česká literatura 19. století v literární výchově na základní škole

Czech literature of 19th century and literary education in primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá koncepcí literární výchovy na základní škole. Pozornost je věnována třem základním cílům literární výchovy: posilování zájmu žáků o četbu, rozvíjení jejich schopnosti komunikovat s textem a osvojení si poznatků literární teorie a historie. Dále je přiblížena podstata didaktické interpretace. Neodmyslitelnou součástí literární výchovy je práce s čítankou, proto jedna z …více
Abstract:
This thesis deals with conception of literary education during primary school education. It focuses on three basic goals of literary education: making stronger pupils interest in reading, developing their comunicative ability with text and learning piece of knowledge cosidering literary theory and history. There is a heart of the matter of didactical interpretation mentioned. A part of the literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZROMKOVÁ, Miriam. Česká literatura 19. století v literární výchově na základní škole. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta