Bc. Kateřina Weingartová

Bakalářská práce

Komparace předškolní pedagogiky v České republice a Dánsku

Comparison of pre-school education in the Czech Republic and Denmark
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá porovnáním mateřské školy v České republice a v Dánsku. Teoretická část shrnuje historický vývoj předškolního vzdělávání v obou zemích, vývoj v 19. a 20 století. Zároveň v této části popisuji současný stav předškolního vzdělávání a jeho systémy. V praktické části práce porovnávám konkrétní mateřské školy v České republice a Dánsku. Čerpala jsem z vlastní zkušenosti, týdenního …více
Abstract:
The aim of my thesis is to compare kindergartens in Czech Republic and in Denmark. Theoretical part is focused on historical development and approach to the pre-school education in both countries in 19th and 20th century. This part is also describing the current status in this field. In the practical part I’m comparing two kindergartens one from each country. The comparison is based on my own experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta