Bc. Monika Janáková

Bakalářská práce

Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic

Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic“ zkoumá výuku angličtiny, jakožto cizího jazyka, v předškolním věku dítěte. V teoretické části popisuje předškolní věk a jeho specifika, rozvoj verbální komunikace i jednotlivé přístupy a názory na osvojování jazyka. Dále pojednává o systému českého předškolního vzdělávání, kde jsou přiblíženy zejména požadavky uvedené …více
Abstract:
This bachelor thesis „Teaching English to Very Young learners in the Czech Republic“ analyzes the teaching of English as a foreign language in pre-school age. Specifics of the pre school children, the development of verbal communication and the particular approaches and opinions of acquiring the language are described in the theoretical part. Furthermore, the Czech pre-school system of education with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta