Theses 

Efektivní strategie pro zápis poznámek během přednášek v anglickém jazyce – Bc. Veronika Hastrdlová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / anglický jazyk - španělský jazyk

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Veronika Hastrdlová

Bachelor's thesis

Efektivní strategie pro zápis poznámek během přednášek v anglickém jazyce

Effective Strategies for Taking Notes in Lectures in English

Abstract: Bakalářská práce se zabývá významem a strategiemi efektivního způsobu zápisu poznámek během přednášek v anglickém jazyce. Jejím cílem je zjistit, jak si vysokoškolští studenti zapisují poznámky a zda je jejich zápis efektivní. K tomuto výzkumu byl použit dotazník sestavený autorkou práce, který byl předložen 57 studentům Technické university Liberec, jejichž hlavním studijním předmětem je anglický jazyk. Výsledky byly analyzovány, porovnány s teorií a na jejich základě byly navrhnuty strategie, které by měly studentům pomoci zlepšit zápis poznámek.

Abstract: The bachelor thesis deals with the importance and effective strategies of taking notes from lectures in the English language. The aim of the thesis is to find out how the university students take notes and if the notes are recorded effectively. For the purposes of the investigation, a questionnaire created by the author of the paper was used and distributed among 57 students of the Technical University in Liberec who study English as their major. The results from the questionnaires were analysed, compared with the theory and they became a basis for the suggestions of tips that can improve the students? note-taking.

Keywords: studijní dovednosti, zápis poznámek, EFL studenti

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013
  • Accessible from:: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrlprohlizeni-prace-detail&praceIdno=24789 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hastrdlová, Veronika. Efektivní strategie pro zápis poznámek během přednášek v anglickém jazyce. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 05:06, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz