Tomáš Hansl

Bakalářská práce

Syntéza výchozích látek pro organické chromofory s multi fotonovou absorpcí pro fluorescenční mikroskopii.

Synthesis of starting materials for organic chromophores with multi photon absorption for fluorescence microscopy
Anotace:
Bakalářská práce popisuje dvoufotonovou absorpci organických látek a jejich využití v dvoufotonové mikroskopii. V teoretické části je uvedena základní charakteristika světla a jednotlivé typy luminiscence se zaměřením na fluorescenci. Dále je popsán děj dvoufotonové absorpce, metody určení dvoufotonových průřezů a základní dělení látek s vysokými TPA průřezy dle dostupné literatury. V závěru teoretické …více
Abstract:
Bachelor thesis describes two-photon absorption of organic substances and their use in two-photon microscopy. In the theoretical part the basic characteristics of light and individual types of luminescence with focus on fluorescence are presented. In addition, two photon absorption, methods of determination of two photon cross-sections and basic division of substances with high TPA cross-sections are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hansl, Tomáš. Syntéza výchozích látek pro organické chromofory s multi fotonovou absorpcí pro fluorescenční mikroskopii.. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály