Martin MÉNER

Diplomová práce

Návrh a implementace funkcionalit systému pro monitorování lopatek

Design and Implementation of Blade Monitoring System Functionalities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací funkcionalit systému pro monitorování vibrací lopatek turbín. Nejprve je popsána metoda měření, tzv. Blade Tip Timing a jsou ukázány charakteristické vlastnosti vibrací olopatkovaného disku. Poté jsou shrnuty základní metody zpracování signálu v časové a frekvenční oblasti a jsou prezentovány funkční systémy monitorování. Na tomto základě je implementován …více
Abstract:
This diploma thesis describes the design and implementation of blade monitoring system functionalities. First, the method called Blade Tip Timing is shown and bladed disk vibration characteristics are presented. After that, the basic methods of signal processing in time and frequency domain are summarized and the overview of functional monitoring systems is given. On this basis, the prototype of monitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÉNER, Martin. Návrh a implementace funkcionalit systému pro monitorování lopatek. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/