Bc. Vojtěch VAŠÍČEK

Diplomová práce

Analýza vibrací lopatek turbín ze signálů relativního rotorového chvění

Turbine blades vibration analysis based on relative rotor vibration signals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitorováním vibrací lopatek ze signálu relativního rotorového chvění s využitím signálu fázové značky. Konkrétně se jedná o monitorování posledního lopatkového kola nízkotlakého dílu turbíny, kde se vibrace lopatek vzhledem k jejich délce projevují obecně nejvíce. Pro potřeby monitorování těchto vibrací byla navržena časofrekvenční metoda zpracování signálu pokročilá řádová …více
Abstract:
This diploma thesis deals with blade vibration analysis based on measurement of relative rotor vibration signals and keyphasor signal on the turbine. The analysis is used to monitor vibrations of the last bladed wheel of the low pressure turbine part. This wheel has the longest blades, so the vibrations have in general the highest level there. Because of monitoring needs, there was developed a new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÍČEK, Vojtěch. Analýza vibrací lopatek turbín ze signálů relativního rotorového chvění. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika