Bc. Daniela Lüleiová

Bakalářská práce

Zlepšení podnikového procesu

Business process improvement
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zlepšování podnikových procesů“ je mapování, analýza a následný návrh optimalizace vybraného podnikového procesu. Teoretická část je věnována vymezení procesního řízení, podnikových procesů, včetně výhod a důsledků jejich zapojení do podnikové praxe. Popsány jsou také kroky analýzy procesu. V praktické části je provedena analýza dílčího podnikového procesu „ověřování vstupných …více
Abstract:
The object of this thesis " Business process improvement" is mapping, analysis and subsequent proposal for the optimalization of the selected business process. Theoretical part is devoted to determination of the process management and business processes, including benefits and consequences of their implementation to the real business. Analysis steps are also described. In practical part, analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management