MgA. Šárka Býčková

Diplomová práce

abs.role „Grace“ /in: Opičárna, Studio Marta/

Graduation role „Grace“ /in: Opičárna, Studio Marta/
Anotace:
Ve své reflexi absolventského výkonu se krátce věnuji i svým předchozím rolím. Dále pak zkoušení a práci na roli Grace ve hře Opičárna s režisérkou Terezou Říhovou.
Abstract:
In his reflection on graduate performance I briefly devote myself to my previous roles. This reflections deals with testing and work on the role of Grace in the play Opičárna with the director Tereza Říhová.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Mária Smreková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/dppnp/