Bc. Jakub Opršal

Bakalářská práce

Hlavní nádraží v centru Brna? Případová studie: Analýza ideologických přístupů ve sporu o přesun brněnského nádraží

The main railway station in the city center? Case Study: Analysis of ideological approaches in a dispute over the railway station Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ideologickými přístupy k prostředí v pozadí sporu o přesun brněnského nádraží. Výzkum je postaven na základě výroků jednotlivých aktérů v médiích v období od listopadu 2006 do dubna 2015. Je především o hledání spojitosti mezi rozlišnými ideologiemi a výroky o nádraží s environmentálním podtextem. Sběr dat proběhl pomocí obsahové analýzy. Analýza byla provedena na 121 článcích …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with ideological approaches to the environment in the background of a dispute over transfer station in Brno. The study is based on the statements of the various actors in the media in the period from November 2006 to April 2015. It is primarily about finding connections between different ideologies and statements about the station with environmental undertones. Data were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vyhnal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií