Bc. Daniel MAŠÍN

Diplomová práce

Habitatový model křečka polního v České republice

Habitat model of Common hamster in the Czech Republic
Anotace:
Principem modelování distribuce studovaného křečka polního (Cricetus cricetus) je modelování na základě statistických vztahů mezi prostorově lokalizovanými body studovaného druhu a prostorovými údaji o životním prostředí, kde se vyskytuje. Pomocí údajů o preferovaných lokalitách lze prostřednictvím SDM (species distribution modelling) odhadovat prezenci křečka na místech, kde údaje z průzkumů chybí …více
Abstract:
The principle of modelling the distribution of the studied Common hamster (Cricetus cricetus) is modeling on the basis of statistical relationships between spatially localized points of the studied species and spatial data on the environment where it occurs. Using data on preferred localities, it is possible to estimate the presence of the hamster in places where survey data are missing by means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠÍN, Daniel. Habitatový model křečka polního v České republice. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hybsje hybsje/2
28. 7. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 7. 2020
Marklová, E.
29. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.