Mgr. Lucie Pekarčíková, Ph.D.

Disertační práce

Funkce proteinu c-Myb v patogenezi kolorektálního karcinomu

Function of the c-Myb protein in pathogenesis of colorectal carcinoma
Anotace:
Transkripční faktor c-Myb reguluje expresi řady důležitých genů kontrolujících buněčnou proliferaci, diferenciaci a maturaci a je důležitý v biologii mnoha tkání včetně střevního epitelu. c-Myb je často nadprodukován v kolorektálních nádorech, podobně jako v buněčných liniích odvozených od střevních karcinomů. Pacienti s kolorektálními karcinomy s vysokou expresí genu c-myb jsou náchylnější k relapsu …více
Abstract:
The c-Myb transcription factor regulates expression of important genes controlling cell proliferation, differentiation and maturation. The c-Myb protein is important in biology of many tissues including colon epithelium. c-Myb is overexpressed in colorectal cancer as well as in cell lines derived from colorectal carcinomas. Overexpression of c-Myb occurring in colorectal carcinomas often marks poor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jiří Hejnar, CSc., doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta