Bc. Kateřina Kratochvílová

Master's thesis

Vizualizace protein-proteinových interakcí

Visualization of Protein-Protein Interactions
Abstract:
Studium proteinových interakcí je zásadní pro pochopení struktury a funkce biologických komplexů. Zkoumání obrovského množství možných vzájemných konformací interagujících proteinů a jejich kontaktních zón je velmi časově náročné a vyžaduje netriviální zkušenosti uživatele. Proto navrhujeme řadu nových metod pro řízené zkoumání konformačního prostoru, které pomohou odborníkům vybrat biochemicky relevantní …more
Abstract:
Studying the patterns of protein interactions is fundamental for understanding the structure and function of biological complexes. The exploration of the vast space of possible mutual conformations of interacting proteins and their contact zones is very time consuming and requires non-trivial user experience. Therefore, we propose a set of novel methods for guided exploration of the conformational …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics