Bc. Sandra Hoffmannová

Diplomová práce

Hodnocení obezity studentek Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Evaluation of Obesity Among Female Students of the Faculty of Sports Studies, Masaryk University
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením obezity u studentek fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Teoretická část definuje obezitu, ukazuje na příčiny jejího vzniku. Hodnotí míru obezity a zdravotní rizika s ní spojená. Dále popisuje léčbu obezity a prevenci, která je ve správné výživě a prevenci. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením, pro které jsem použila kvantitativní analýzu dat …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the evaluation of obesity in students of Faculty of sports studies, Masaryk University. The theoretical part defines obesity, shows the causes of its creation. Assesses the degree of obesity and health risks associated with it. It also describes the obesity treatment and prevention, which is in proper nutrition and prevention. The practical part consists of a research investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma