Bc. Tomáš Hromádka

Bachelor's thesis

Bankovní produkty a služby pro studenty

Banking Products and Services for Students
Anotácia:
Bakalářská práce na téma "bankovní produkty a služby pro studenty", analyzuje především problematiku studentských účtů, studentských kontokorentů a studentských úvěrů. Kromě analýzy segmentu studentských účtu, který je stěžejní pro práci obsahuje i vlastní průzkum formou komparace komplexní produktové nabídky bank.
Abstract:
This Bachelor thesis on the topic of "The Bank Products And Services for Students" analyzes issues of student accounts, student overdrafts and student loans. Besides analyzing the segment of student accounts which are the basic issue of this thesis it also includes a survey concerning the comparison of products offered by banks.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS