Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Disertační práce

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v primárnom vzdelávaní

Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education
Abstract:
The thesis deals with Content and Language Integrated Learning (CLIL). The video study focuses on scaffolding strategies teachers use in CLIL primary classrooms in the Czech Republic to support pupils’ linguistic and content development. The research is based on primary school lesson observations, video recordings and teachers´ stimulated recall. Fourteen lessons were recorded, observed, transcribed …více
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL) a podpory (scaffolding) v primárnom vzdelávaní v Českej republike. Prezentuje výsledky videoštúdie založenej na pozorovaní vyučovacích hodín, videonahrávok a stimulovaného vybavovania. Podpora, ktorú učitelia používajú a je možné ju pozorovať bola kategorizovaná do troch hlavných oblastí, ktorými sú slovný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta