Bc. Dana Charvátová

Diplomová práce

The Use of Multiple Intelligences at the End of Primary Education.

The Use of Multiple Intelligences at the End of Primary Education.
Anotace:
Diplomová práce „Využití teorie mnohočetných inteligencí na konci primárního vzdělávání“ se zabývá teorií Howarda Gardnera o mnohočetných inteligencích ve spojení s konkrétní věkovou skupinou žáků 5. třídy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V praktické části autorka charakterizuje Gardnerovu teorii a jednotlivé druhy inteligence, poskytuje obecné informace o žácích a popisuje …více
Abstract:
The diploma thesis “The Use of Multiple Intelligences Theory at the End of Primary Education” deals with Howard Gardner’s theory of multiple intelligences with relation to the specific age group of young learner in the fifth grade. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author characterises Gardner’s theory and individual intelligences, provides …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta