Bc. Aleksandar Antonovič

Master's thesis

Optimalizace webových stránek pro fulltextové vyhledávače

Search Engine Optimization (SEO)
Anotácia:
Cílem diplomové práce je popsat problematiku vyhledávání webových stránek, jejich hodnocení fulltextovými vyhledávači a představit čtenářům moderní metody optimalizace webových stránek vedoucí k dosažení prvních pozic ve výsledcích vyhledávání. Důraz je kladen jak na přirozené procesy budování zpětných odkazů, tak i na různé možnosti placených reklam na internetu. V diplomové práci je věnován prostor …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the problematic of the websites, their underlying ranking by the Search Engines and to provide readers with modern methods of Search Engine Optimization for achieving the first positions in Search Engine Result Pages. The emphasis is placed on core processes of linkbuilding as well as the use of wide range of options in paid advertisement on the internet. A part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Rotschedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS