Filip Bartoš

Bakalářská práce

A Search Engine Optimization Analysis of the E-shop "Astra Model"

A Search Engine Optimization Analysis of the E-shop Astra Model
Abstract:
Bachelor thesis called "A Search Engine Optimization Analysis of the E-shop Astra Model" deals with chosen digital marketing channel and tool for chosen electronic store. In theoretical part is briefly defined e-shop, digital marketing and their function thanks to literature. Further is search engine optimization as a part of digital marketing analyzed in detail. In analytical part is described company …více
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Analýza optimalizace pro vyhledávače e-shopu Astra Model" rozebírá vybraný kanál a nástroj digitálního marketingu pro vybraný elektronický obchod. V teoretické části je díky odborné literatuře definován obecně e-shop, digitální marketing a jejich funkce, podrobně je poté rozebrána optimalizace pro vyhledávače jako součást digitálního marketingu. V praktické části je nejprve …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoš, Filip. A Search Engine Optimization Analysis of the E-shop "Astra Model" . Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi