Bc. Jan Beneš

Bakalářská práce

Stranický a veřejný euroskepticismus v Chorvatsku: Národní a balkánská identita vs. členství v EU

Party based and public Euroscepticism in Croatia: National and Balkan Identity versus membership in the European Union
Anotace:
Práce se zabývá stranickým veřejným euroskepticismem v současném Chorvatsku, coby kandidátké zemi na vstup do EU. Analýza veřejné euroskepse je provedena na základě šetření Eurobarometr od roku 2004 a dodatečném průzkumu veřejného mínění, provedeném agenturou Puls. Stranická euroskepse je analyzována v programových dokumentech a prohlášeních hlavních představitelů vybraných stran. Analýzy potvrzují …více
Abstract:
The thesis deals with party-based and public euroscepticism in Croatia, as a candidate country for EU membership. The analysis of public euroscepticism is carried out on Eurobarometer surveys since 2004 and on an additional survey done by Puls agency. Party-based euroscepsis is analyzed via looking at programme documents and speeches of particular political parties and their leaders. The analysis confirms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Srdjan Prtina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií