Mgr. Veronika Málková

Bakalářská práce

Nárůst euroskepticismu u hlavních tahounů EU v období krize eurozóny

The rise of euroscepticism among the main pillars of the EU during the eurozone crisis
Anotace:
Cílem práce je posoudit, zda lze přetrvávající krizi eurozóny považovat za hlavní příčinu nárůstu euroskepticismu u hlavních tahounů EU, konkrétně Německa a Francie na straně „věřitelů“ a Itálie se Španělskem jakožto „dlužníků“ Evropy v období let 2007 - 2012. Teoretická část představuje klasifikační východiska zkoumání euroskepticismu a propojení politické a ekonomické integrace. V rámci veřejného …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate if the continuing economic crisis is possible to be regarded as the main source of the growth of euroscepticism of the main pillars of European Union, specifically Germany and France as „creditors“ and Italy with Spain as „debtors“ of Europe in the period 2007 - 2012. The theoretical part presents the classification basis of exploring euroscepticism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií