Bc. Lucie Hrubešová

Bakalářská práce

Ekonomika a management aktivit časopisu Nový Prostor jako specifického druhu organizace

Economic and management activities of Nový prostor magazine as a specific type of organization
Anotace:
V této bakalářské práci je obecně pojednáno o problematice nestátních neziskových organizací, konkrétně pak o zapsaném spolku Nový Prostor. V rámci teoretické části si vymezíme základní pojmy týkající se neziskových organizací, právní rámec zapsaného spolku, zdroje financování a způsob hospodaření neziskových organizací a v neposlední řadě pojem bezdomovectví. Přes tyto pojmy se plynule dostaneme až …více
Abstract:
This thesis addresses the issue of nongovernment non-profit organizations with focus on specific institution called Nový Prostor. Theoretical part of this paper focuses on essential terminology with respect to the non-profit organizations as well as the legal framework of the incorporated institution; the sources of financing and the way the organisation operates with its resources are also discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrubešová, Lucie. Ekonomika a management aktivit časopisu Nový Prostor jako specifického druhu organizace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní