Bc. Tereza Jetelová

Bakalářská práce

Prevence závislosti na alkoholu v rámci programu Divadlo ve výchově Na zdraví?

The prevention of alcohol dependence within the program Theatre in Education 'Cheers?'
Anotace:
Bakalářská práce Prevence závislosti na alkoholu v rámci programu Divadlo ve výchově „Na zdraví?“ se zabývá preventivním programem pro žáky druhého stupně základních škol a gymnázií. Cílem teoretické části je podat vhled do didaktického divadla a ukázat jeho prvky na preventivním výchovném programu Na zdraví?. Hlavním předmětem výzkumu je vliv interaktivní formy divadla na žáky.
Abstract:
Bachelor thesis 'The prevention of alcohol dependence within the program Theatre in Education 'Cheers?'' deals with the prevention program for primary and grammar school students. The theoretical part provides an insight into the didactic theatre and shows its elements on the preventive educational program 'Cheers?'. The main subject of the research is the influence of interactive form of theater on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta