Magdalena KŘENKOVÁ

Bachelor's thesis

IKEA founder Ingvar Kamprad as one of the leading entrepreneurs of the 20th century

IKEA founder Ingvar Kamprad as one of the leading entrepreneurs of the 20th century
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to share the story of IKEA founder, Ingvar Kamprad - the man who created a global brand and became one of the leading entrepreneurs in the world. The theoretical section concentrates on his early life, the establishment of the company, and the key events of its development. The practical section then analyzes the sacred IKEA concept, the leadership of Ingvar Kamprad …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sdělit příběh zakladatele společnosti IKEA Ingvara Kamprada - muže, který vytvořil globální značku a stal se jedním z předních podnikatelů na světě. Teoretická část je zaměřena na jeho raný život, vznik společnosti a klíčové události jejího vývoje. Praktická část pak analyzuje posvátný koncept IKEA, vedení společnosti Ingvara Kamprada a obchodní strategie, díky nimž je …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘENKOVÁ, Magdalena. IKEA founder Ingvar Kamprad as one of the leading entrepreneurs of the 20th century. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic