Mgr. Irena Prieložná

Diplomová práce

Komentovaný překlad povídek D. Gluchovského

Commented translation of short stories of D. Glukhovsky
Anotace:
Hlavním tématem práce je komentovaný překlad vybraných povídek D. Gluchovského. Pro překlad byly vybrány konkrétně povídky Kormlenie tajskich somikov a Tělefonnoje pravo. Teoretická část práce se zabývá teorií překladu, životem a dílem Gluchovského a stručné analýze povídek. V praktické části práce se nachází samotný překlad povídek a jeho následná analýza včetně problematických okruhů. Originální …více
Abstract:
The main topic of the diploma thesis is a commented translation of selected short stories by D. Glukhovsky. For the translation were selected following short stories: Kormlenie tayskikh somikov and Telefonnoye pravo. The theoretical part of the thesis deals with the theory of translation, biografy of Glukhovsky and brief analysis of selected short stories. The analytical part of the thesis contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta