Jan PLECHATÝ

Bakalářská práce

Transformace úloh z Programování 1 z jazyku JavaScript do jazyku Python

Transformation of task from Programming 1 from JavaScript to Python
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá transformováním úloh z jazyku JavaScript do jazyku Python. Práce obsahuje teoretickou část zabývající se základní teorií, výběrem prostředí pro zpracování úloh. V jednotlivých jazycích je věnována pozornost základní syntaxi. V praktické části je popsána samotná transformace jednotlivých úloh. Úlohy psané v jazyce Python jsou vypracovány bez i s externími moduly. Pro …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the transformation of tasks from JavaScript to Python. The thesis contains a theoretical part dealing with the basic theory, the selection of the environment for processing tasks. Attention is paid to the basic syntax in individual languages. The transformation of individual tasks is described in the practical part. Tasks written in Python are developed with and without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Filip Frank

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLECHATÝ, Jan. Transformace úloh z Programování 1 z jazyku JavaScript do jazyku Python. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika se zaměřením na vzdělávání / Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior) + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (minor)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.