Bc. Kateřina Šňupárková, DiS.

Diplomová práce

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

The Tax Depraciation and its Use in Corporate Income Tax Base Optimization
Anotace:
Cílem diplomové práce „Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně z příjmů právnických osob“ je analyzovat daňové odpisy ve vztahu k účetním a definovat možnosti, jak pomocí daňových odpisů optimalizovat základ daně z příjmů vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na vymezení majetku z účetního a daňového hlediska, na účetní a daňové odpisy a na různé techniky a postupy při …více
Abstract:
The aim of the thesis "The tax depreciation and its use in corporate income tax base optimization" is to analyze tax depreciation in relation to accounting and define ways to optimize the tax depreciation tax base selected company. The theoretical part is focused on the definition of assets for accounting and tax purposes, for accounting and tax depreciation and the various techniques and procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS